บริการคลังสินค้าในประเทศลาว

บริการคลังสินค้า สปปลาว

บริการคลังสินค้าของบริษัทเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้ขายสินค้าในประเทศลาวได้ง่ายขึ้น สินค้าถึงมือลูกค้าปลายทางเร็วขึ้น  ช่วยลดปัญหาการปฏิเสธรับสินค้า  ช่วยลดความกดดันด้านการขาย การผูกขาดสัญญา การขาดทุนระยะยาว บริการนี้จะช่วยให้คุณได้ผลประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า

การจัดส่งสินค้าและการเตรียมกล่องพัสดุ