พื้นที่ให้บริการจัดส่งสินค้า สปป.ลาว

บริการส่งสินค้าต่างแขวง

การส่งสินค้าไปยังพื้นที่ แขวงลาวเหนือ และ แขวงลาวใต้ ลูกค้าต้องรับสินค้าเองที่ตัวเมืองของแขวงนั้น หรือ จุดนัดรับสินค้าเท่านั้น