บริการเก็บเงินปลายทาง COD ประเทศลาว

บริการเก็บเงินปลายทาง ประเทศ ลาว

รายระเอียดเก็บเงินปลายทาง

บริการเก็บเงินปลายทางเป็นบริการเพื่อความสะดวกในการซื้อขายสินค้า โดยรวมค่าบริการให้ลุกค้าทั้งหมดโดยมีค่าธรรมเนียมบริการจากยอดที่เรียกเก็บเงิน 3% ดังต่อไปนี้

  1. บริการแลกเงิน (กีบ,USA,จีน)เป็นเงินบาท

  2. บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

มีรุปแบบบริการดังต่อไปนี้

  1. บริการเก็บเงินค่าสินค้ารวมค่าจัดส่งสินค้า

  2. บริการเก็บเงินค่าขนส่งกับลูกค้าปลายทาง

  3. บริการเก็บเงินปลายทางต่างแขวง

**หมายเหตุ** การเก็บเงินปลายทางไม่ใช่บริการรับโอนเงิน บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการเก็บเงินค่าสินค้าหรือค่าจัดส่งเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการฟอกเงินระหว่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับสินค้าที่มียอดเรียกเก็บเงินปลายทางหรือเก็บค่าขนส่งปลายทางเพียงอย่างเดียว

สอบถามรายละเอียดบริการได้ที่

โทร 064-680-1028
LINE: @deacarry (มี@)