เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแครี่เซอร์วิส จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ด้วยแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่มองว่า SME ไทย มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีแนวโน้มว่าจะขยายใหญ่ขึ้นในธุรกิจที่หลากหมายรูปแบบ ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค มีความต้องการขยายธุรกิจทำการส่งออกสินค้า ไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน. ลาว เวียดนาม กัมพูชา DEACARRY SERVICE ช่วยเพิ่มช่องทางในการขายให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย รวมถึงบริการเพื่อความสะดวก ทั้งการเคลียร์ภาษีนำเข้า เอกสารใบขนสินค้า บริการจัดส่งสินค้า ถึงมืผู้รับ และบริการเก็บเงินปลายทาง ในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และ มีคุณภาพเชื่อถือได้ ดังแนวคิดที่ว่า "We can make It simple and save your time" เราทำเรื่องยุ่งยาก ในการส่งออก ให้เป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลา เพื่อธุรกิจคุณ

ผู้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแครี่เซอร์วิส

Company Founder