บริการ

EASY BOX SERVICE

ส่งสินค้าพัสดุ ง่ายๆถึงมือผู้รับปลายทาง
รูปแบบการให้บริการ
-บริการขนส่งแบบเต็มตู้ FCL(Full Container Loading)
และแบบไม่เต็มตู้ LCL(Less Container Loading)
-บริการขนส่งทางรถสู่2ประเทศ ได้แก่ ลาว เวียดนาม(ฮานอย)
-บริการขนส่งทางอากาศสู่ประเทศ เวียดนาม
-บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
-บริการ Packing สินค้าลังกระดาษและ Packingโดยรอบกล่องพัสดุด้วยพลาสติกกันกระแทก
-บริการรับสินค้า,พัสดุ ถึงหน้าบ้าน (Door to Door Service)
-บริการประกันภัยสินค้า