ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการบริการ
-บริการส่งสินค้า,พัสดุนี้จะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุที่เสี่ยงหรือมีส่วนประกอบที่แตกหักง่าย เช่น ขวดแก้ว,กระจก
และวัตถุทุกประเภทที่คล้ายคลึงกัน
-ไม่รับส่งสินค้า,พัสดุ ประเภท เอกสาร,ซองเอกสาร,อาหารสด,เคมีอันตราย(เบกกิ้งโซดา)และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท
-พัสดุที่มีมูลค่าสูงและพัสดุที่เสมือนเงินสด ได้แก่ ธนบัตร เช็ค บัตรกำนัล
-สิ่งที่มีมูลค่าประเมินไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้อาทิดเช่น วัตถุโบราณ,เอกสาร,เครื่องชาม,รูปภาพ,งานฝีมือต่างๆ
หากเกิดความเสียหายขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
-ไม่รับส่งสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด หากตรวจพบ ผู้ส่งจะต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อความเสียหาย บริษัทขอไม่มีส่วนรู้เห็น เราให้บริการ นำส่งสินค้าเพียงอย่างเดียว