Door to Door Service

บริการรับสินค้าหรือพัสดุถึงหน้าบ้าน


บริการรับสินค้าหรือพัสดุถึงหน้าบ้าน

บริการรับกล่องพัสดุ กรุณาแจ้งรายระเอียด
1.ขนาดกล่องพัสดุ
2.จำนวน
3.น้ำหนัก
4.ที่อยู่ที่ต้องการให้ไปรับ
5.เบอร์โทรติดต่อ

เงื่อนไขการให้บริการ
-ไม่รับส่งสินค้าหรือพัสดุที่ผิดกฏหมายและวัตถุอันตราย

หมายเหตุ บริการนี้มีค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยุ่กับระยะทางของผู้ส่ง