ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าระหว่างการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการบริการ

  1. การรับประกันสินค้าสูญหาย 3000บาท /ใบขนสินค้า

  2. บริการส่งสินค้า,พัสดุนี้จะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุที่เสี่ยงหรือมีส่วนประกอบที่แตกหักง่าย เช่น ขวดแก้ว,กระจก และวัตถุทุกประเภทที่คล้ายคลึงกัน

  3. ระยะเวลาจัดส่งสินค้าแบบธรรมดาจากไทย ไปประเทศลาว 2-3 วันทำการ ส่งด่วนพิเศษ จาก กทม 2 วันทำการ

  4. สินค้าที่มีมูลค่าประเมินไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้อาทิดเช่น วัตถุโบราณ,เครื่องชาม หากเกิดความเสียหายขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่ง

  5. ไม่รับส่งสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด หากตรวจพบ ผู้ส่งจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ บริษัทขอไม่มีส่วนรับรู้ เราให้บริการ นำส่งสินค้าเพียงอย่างเดียว

  6. การรับประกันสินค้าต่างแขวง รับประกันถึงแค่ท่ารถเวียงจันทร์เท่านั้นและชำระค่าบริการเพิ่มเติมได้ที่ท่ารถ -การเก็บเงินปลายทางสามารถเก็บเป็นสกุลเงิน (ไทย กีบ US)

**หมายเหตุ ** หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้ามูลค่าสูงและต้องการซื้อประกันเพิ่มเติม ทางบริษัทสามารถติดต่อขอรับบริการและเอกสารประกันภัยได้ดังต่อไปนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ : 02-046-0993

มือถือ: 064-680-1028